TVET

Tập huấn An toàn lao động và Sức khỏe nghề nghiệp (OSH)

date:

09/05/2024

location:

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh

trainer:

Lê Thế Quý & Frank Schulze

Participants:

Đại diện 11 trường Cao đẳng đối tác và chuyên gia, cán bộ GIZ

DOWNLOADS

Event documents
Share on print
Share on email
Share on facebook

related news

image gallery

OTHER EVENTS