Hội nghị "Những yêu cầu mới đối với GDNN do số hóa và Công nghiệp 4.0 đặt ra (TP.HCM, tháng 9/2018)