Giám sát và Đánh giá

Hệ thống GS&ĐG có 3 chức năng chính. Thứ nhất, lập kế hoạch chiến lược và điều hành chương trình dựa trên bằng chứng và định hướng vào kết quả. Do đó không chỉ các quy trình mà cả các kết quả của chương trình đều là trọng tâm của hệ thống. Các kết quả của chương trình có tầm quan trọng hơn cả. Để đánh giá một cách có hệ thống các kết quả này, các phương pháp dựa trên nghiên cứu và thân thiện với người sử dụng là rất cần thiết. Đó là lí do tại sao các bước được chọn trong chu trình GS&ĐG, các phương pháp thu thập và phân tích số liệu đều dựa trên các hướng dẫn mới nhất cho việc GS&ĐG định hướng vào kết quả của GIZ và cuộc tranh luận khoa học hiện nay. Ngoài ra, các thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng trong hệ thống GS&ĐG đều phù hợp với các khung tham chiếu hiện nay.

Chức năng chính thứ hai nằm trong vai trò kiểm soát và báo cáo của hệ thống. Các cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện chương trình sẽ được cung cấp các thông tin có liên quan và đáng tin cậy hết mức có thể. Một cơ quan chính là Bộ Hợp tác và Phát triển kinh tế Liên bang Đức. Do đó, hệ thống GS&ĐG tập trung vào các chỉ báo kết quả của chương trình và ma trận kết quả. Một cơ quan quan trọng khác là TCDN / BộLĐTBXH. Do vậy, Hệ thống GS&ĐG được cân đối nhiều đến mức có thể với các quy trình đánh giá tham chiếu của Việt Nam trong lĩnh vực Đào tạo nghề ở Việt Nam. Các quy trình này hoặc hiện đã có hoặc đang trong giai đoạn xây dựng.

Thứ ba, hệ thống kết hợp này thực hiện chức năng như một công cụ khởi xướng các qui trình thay đổi trong hệ thống GS&ĐG hiện có của Việt Nam bằng cách giới thiệu một trọng tâm dựa trên kết quả và sử dụng hệ thống này để nâng cao năng lực tương ứng cho các đối tác tham gia. Thông qua các kinh nghiệm của hệ thống Giám sát và Đánh giá của chương trình thí điểm và các biện pháp nâng cao năng lực có liên quan, các năng lực giám sát lĩnh vực đào tạo nghề của đối tác sẽ được cải thiện. Phương pháp tiếp cận tích hợp được chọn sẽ mang lại khả năng tiếp cận, tính minh bạch và hiệu quả cao.

Thông tin thêm

Để có thêm thông tin liên quan đến Giám sát và Đánh giá, xin vui lòng tham khảo thêm tại Thư viện điện tử trên website của chúng tôi tại đây,

hoặc xem thêm thông tin trên các Báo cáo Dạy nghề Việt Nam tại đây.

 

Downloads