Xanh hóa Đào tạo nghề

Ở Việt Nam, ý thức bảo vệ môi trường còn khá thấp và khu vực kinh tế xanh còn tương đối nhỏ. Tại thời điểm này, nghề xanh và các yêu cầu kỹ năng nghề xanh tương ứng chưa có. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ thay đổi do các chính sách mới của chính phủ Việt Nam nhằm mục đích phát triển kinh tế-xã hội bền vững hơn cho đất nước.

Với sự phát triển của Chiến lược Tăng trưởng xanh, chính phủ Việt Nam đã công nhận sự cần thiết phải giải quyết những thách thức môi trường và kinh tế xã hội bằng cách trao một vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế bền vững. Đào tạo nghề được bao gồm trong đó với tư cách là một chủ đề xuyên suốt quan trọng giúp phát triển lực lượng lao động có tay nghề có khả năng để đáp ứng các yêu cầu của một nền kinh tế xanh tại Việt Nam. Đóng góp của đào tạo nghề để đạt được các mục tiêu của Chiến lược Tăng trưởng xanh là phát triển năng lực đào tạo cần có để áp dụng các trình và công nghệ sản xuất sử dụng tài nguyên và năng lượng hiệu quả, thân thiện với môi trường. Sự tham gia của đào tạo nghề không chỉ liên quan đến một nhóm các hoạt động, mà còn giúp thực hiện tất cả các nhiệm vụ chiến lược của Chiến lược Tăng trưởng xanh, vì các nhiệm vụ này đều có ít nhất một hợp phần về phát triển kỹ năng.

Các hoạt động về “Xanh hóa Đào tạo nghề” trong khuôn khổ Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt-Đức tại Việt Nam:

Các ý tưởng về “Xanh hóa Đào tạo nghề” được đặt trên bản đồ Đào tạo nghề tại Việt Nam

Chuyến công tác ngắn hạn về “Xanh hóa Đào tạo nghề”

Bẩy cán bộ trẻ tốt nghiệp chương trình đào tạo “Đào tạo nghề, biến đổi khí hậu và nghề xanh” do GIZ tài trợ

“Xanh hóa Đào tạo nghề” tham gia Triển lãm Green-Biz 2013

Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề được mời tham gia hội thảo về triển khai Chiến lược Tăng trưởng Xanh của Việt Nam

Chương trình hành động:

Chuyến công tác ngắn hạn của nhóm chuyên gia về “Xanh hóa Đào tạo nghề” từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 3 năm 2013

Tập huấn Kỹ năng Lãnh đạo Quốc tế (ILT) về “Đào tạo nghề, Biến đổi Khí hậu và nghề xanh”

Phát triển kỹ năng xanh- cần thiết cho sự chuyển đổi sang tăng trưởng xanh