Lĩnh vực trọng tâm

Giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề (TVET) cho phép các cá nhân liên tục phát triển lâu dài năng lực chuyên môn và xã hội cần thiết để theo đuổi một ngành nghề. Đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động cho phép người học tìm được việc làm, tạo thu nhập và thoát khỏi vòng xoáy nghèo đói và phụ thuộc. Điều này củng cố nhân cách của họ và mở rộng các lựa chọn để họ tham gia vào các hoạt động xã hội. Hơn nữa, tất cả các quốc gia đều cần các chuyên gia có trình độ để đạt được phát triển kinh tế bền vững.

Hỗ trợ đào tạo nghề sẽ thành công khi được xây dựng phù hợp với nhu cầu của các quốc gia đối tác và khi nó thúc đẩy sự hợp tác giữa khu vực công và doanh nghiệp, ví dụ bằng cách xây dựng mô hình đào tạo nghề phối hợp. Đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường lao động, kết hợp đào tạo thực hành và lý thuyết, giúp trang bị cho sinh viên có được kiến thức và kỹ năng nghề tối ưu. Cả đào tạo nghề chính quy và phi chính quy phải chuyển giao kiến ​​thức và kỹ năng thực hành giúp tạo thu nhập cho người học, đặc biệt là cho số lượng lớn các thanh niên và người trưởng thành có hoàn cảnh khó khăn cần phải kiếm sống cho gia đình của họ trong khu vực có mức lương thấp, trong khu vực kinh tế phi chính quy hoặc ở nông thôn.