Giới thiệu chung

Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam

Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020. Đào tạo nghề (TVET) đóng vai trò trung tâm trong mục tiêu này: nhu cầu về lao động lành nghề tăng đều đặn do nền kinh tế của đất nước đang tiếp tục tăng trưởng và yêu cầu tăng khả năng cạnh tranh trong khu vực và trên toàn cầu. Hiện tại, Việt Nam còn thiếu công nhân lành nghề và kỹ thuật viên được đào tạo thực tế dù có khoảng 1,4 triệu người gia nhập thị trường lao động mỗi năm. Chỉ khoảng 27% lao động hiện đang được đào tạo phù hợp với công việc họ đảm nhiệm, trong khi chỉ 15% đã hoàn thành đào tạo nghề chính thức. Do đó, Chính phủ Việt Nam coi hoạt động đào tạo nghề và thúc đẩy việc làm là trọng tâm trong các mục tiêu phát triển. Theo kế hoạch, đến năm 2020, số lượng công nhân lành nghề được đào tạo sẽ chiếm 55% lực lượng lao động, so với con số hiện tại là 30%, và 30% hiện tại này sẽ hoàn thành thành công chương trình đào tạo nghề bậc trung hoặc cao cấp. Đồng thời, với mong muốn điều chỉnh hoạt động đào tạo nghề cho phù hợp với nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, chính phủ đang thúc đẩy việc mở rộng đào tạo nghề và cải thiện chất lượng đào tạo theo định hướng nhu cầu thị trường lao động.

Mục tiêu

Cung cấp công nhân có tay nghề được đáp ứng theo nhu cầu của đơn vị sử dụng lao động.

Phương pháp tiếp cận

Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề (TVET) Việt Nam hỗ trợ các nỗ lực đổi mới của Việt Nam ở một số cấp độ.

Thông qua phối hợp với đối tác Việt Nam, Chương trình thực hiện một chương trình giáo dục và đào tạo nghề toàn diện gồm: cung cấp các dịch vụ tư vấn hệ thống và chính sách và hỗ trợ các cơ sở đào tạo nghề được lựa chọn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo tại cơ sở.

Với sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, chiến lược Đào tạo nghề theo định hướng thực hành đã được xây dựng và triển khai. Chiến lược này cũng bao gồm xây dựng cơ chế cấp tài chính bền vững và thiết kế hệ thống đánh giá.

Việc hỗ trợ cho các cơ sở đào tạo nghề tập trung vào công tác đào tạo trong những lĩnh vực có tiềm năng phát triển. Hợp tác chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp, Chương trình tạo ra các điều kiện cần thiết cho các chương trình đào tạo, bao gồm đào tạo tại chức tập trung vào kỹ năng thực hành cho giáo viên và giảng viên , tư vấn cho các đội ngũ quản lý trường học, điều chỉnh của các chương trình đào tạo hiện hành, và hiện đại hóa trang thiết bị.

Chương trình bao gồm các hợp phần dự án như sau

  • Dự án Tư vấn Hệ thống Dạy nghề
  • Trung tâm Chất lượng cao về Đào tạo nghề LILAMA2
  • Chương trình Đào tạo nghề 2008
  • Đào tạo nghề Lĩnh vực Xử lý Nước thải

Thông tin chi tiết