Các đối tác

Các đối tác Việt Nam, đối tác Đức và quốc tế cùng tham gia các hoạt động của chương trình và chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong lĩnh vực dạy nghề.

Các cơ quan đối tác thực hiện Việt Nam và Đức

 • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (MoLISA) là cơ quan của chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dạy nghề và các lĩnh vực liên quan khác. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan điều phối các chương trình đào tạo nghề trong khuôn khổ Hợp tác Việt Nam- CHLB Đức.

 • Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (DVET) là tổ chức thuộc Bộ LĐ-TB&XH, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm) trong phạm vi cả nước; quản lý, thực hiện các dịch vụ công về giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 • Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang (BMZ) là bộ của CHLB Đức có nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế trong Đức và tại các nước thông qua hợp tác và quan hệ đối tác quốc tế. Được Bộ ủy quyền, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ chịu trách nhiệm thực thi hợp tác kỹ thuật, trong khi Ngân hàng Phát triển Đức thực thi hợp tác tài chính.

 • Tập đoàn Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội và sinh thái học trên phạm vi toàn cầu. Ngân hàng Tái thiết Đứcchịu trách nhiệm về Hợp tác Tài chính. Là đại diện của Chính phủ Đức, Ngân hàng Tái thiết Đức cung cấp các khoản tài chính cho các dự án đầu tư và các dịch vụ tư vấn liên quan đến dự án nhằm hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng xã hội và kinh tế một cách bền vững và cung cấp tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn tài nguyên.

 • Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) sở hữu nhiều kinh nghiệm kỹ thuật và trong khu vực cũng như các bí quyết quản lý đã được thử nghiệm và chứng minh. Là một doanh nghiệp liên bang, tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ hỗ trợ Chính phủ Đức đạt được các mục tiêu lĩnh vực hợp tác quốc tế nhằm phát triển bền vững.

 • Các cơ sở đào tạo nghề được hỗ trợ

  Nhấn vào bản đồ để biết thêm thông tin về các cơ sở đào tạo nghề được hỗ trợ.
 • Các đối tác khác

  Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ hợp tác với các viện nghiên cứu, các cơ quan đào tạo, các nhà tư vấn, các chuyên gia quốc tế về Đào tạo nghề, các hiệp hội và các đối tác quốc tế (nhấn vào đây để biết thêm thông tin chi tiết)