Lĩnh vực hoạt động

Chương trình Đào tạo nghề 2008 (2010 - 2014)

Mô tả chương trình

Tên chương trình: Đổi mới Đào tạo nghề (TVET) tại Việt Nam – hợp phần Chương trình “Đào tạo nghề 2008’
Được ủy nhiệm bởi: Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ)
Country: Socialist Republic of Viet Nam
Quốc gia: Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Cơ quan thực hiện: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MoLISA)
Thời gian: 2010-2014

Mục tiêu

Các trường đào tạo nghề trong diện hỗ trợ sẽ được trang bị để có thể cung cấp đào tạo định hướng theo nhu cầu.

Phương pháp tiếp cận

Hợp phần thuộc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề (TVET) tại Việt Nam, được thiết kế dưới dạng một chương trình mở, theo đó các cơ sở đào tạo nghề (5 trường đào tạo nghề) được lựa chọn theo các tiêu chí đã thống nhất về hiệu quả hoạt động và tiêu chí đào tạo định hướng theo nhu cầu. Đầu tiên, dự án sẽ đánh giá các đề xuất dự án của các trường đào tạo nghề, sau đó lựa chọn năm trường được hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển.

Trên cơ sở này, dự án hiện đang thúc đẩy thiết kế định hướng theo nhu cầu và phù hợp với thị trường lao động cho các ngành nghề được lựa chọn, bao gồm gia công kim loại, kỹ thuật điện/điện tử, và cơ khí. Cán bộ quản lý của các trường đào tạo sẽ được tư vấn trong hoạt động tăng cường hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng năng lực, và được cung cấp các mô hình quản lý cơ sở hiệu quả. Các đối tác được hỗ trợ chỉnh sửa và xây dựng các mô đun, tài liệu đào tạo ban đầu và đào tạo tại chức định hướng theo nhu cầu. Các chiến lược đào tạo tại chức thực tiễn trang bị cho giảng viên và giáo viên kỹ năng sử dụng công cụ giảng dạy hiệu quả là một phần của hoạt động hợp tác tài chính.

Các kết quả đã đạt được

Dự án hỗ trợ các trường đào tạo được lựa chọn xây dựng kế hoạch phát triển trường. Hoạt động này bao gồm việc thu thập dữ liệu về nhu cầu thị trường lao động, phân tích điểm mạnh và điểm yếu. Trên cơ sở đó, dự án đã lựa chọn các nghề được hỗ trợ và đầu tư theo kế hoạch, đào tạo tại chức và dịch vụ tư vấn, xác định các biện pháp trường đào tạo tự thực hiện. Cũng trong khuôn khổ của hoạt động này, dự án thực hiện "khái niệm đào tạo và hội thảo ba cấp' nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt về sự phù hợp trong thực hành và ngành nghề. Các đối tác đang tiếp tục sử dụng kế hoạch phát triển đã được xây dựng và danh sách các tiêu chí giúp cải thiện chất lượng đào tạo.

Sau khi đánh giá các kỹ năng thực hành của giảng viên trong lĩnh vực cắt kim loại, cơ điện tử, điện tử công nghiệp, và hàn, dự án đã lựa chọn các giảng viên tham gia chương trình đào tạo tại chức đa cấp. Những giảng viên này đang tăng cường kỹ năng thực hành cơ bản của mình để có thể chuyển tiếp sang bước thu thập kỹ năng sử dụng các công nghệ phức tạp, chẳng hạn như CNC. Sau đó họ sẽ chuyển giao kiến thức của mình, về lâu dài, sẽ có thêm các giảng viên có thể cung cấp đào tạo tại chức và đào tạo ban đầu tập trung vào thực hành. Khái niệm "phương pháp giảng dạy tích hợp" này là mới ở Việt Nam, đã được dạy cho cán bộ của tất cả các trường dạy nghề.

Cán bộ của tất cả các trường dạy nghề nói trên hiện đã có khả năng phân tích các khía cạnh cụ thể, chẳng hạn như bảo trì và dịch vụ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và sức khỏe, quy trình tổ chức và sử dụng công nhân, khởi xướng các hoạt động cải tiến, qua đó giúp nâng cao chất lượng thực hiện.

Nhằm tăng cường hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, đại diện của các trường đào tạo nghề đã được hướng dẫn cách thức tiến hành phân tích nhu cầu đào tạo. Các giảng viên cũng đã hoàn thành khóa học Đào tạo Lãnh đạo quốc tế về 'Phát triển truyền thông trong đào tạo nghề' tại Đức.

Thông tin chi tiết

  • Tổng Cục dạy nghề http://tcdn.gov.vn
  • Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Viet Bac- Vinacomin (Đơn vị đào tạo nghề được hỗ trợ) www.vivc.edu.vn
  • Trường ao đẳng nghề Kinh tế Công nghệ Bắc Ninh (Đơn vị đào tạo nghề được hỗ trợ) www.bvcet.edu.vn
  • Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận (Đơn vị đào tạo nghề được hỗ trợ) www.cnn.edu.vn
  • Trường Cao đẳng nghề Long An (Đơn vị đào tạo nghề được hỗ trợ) www.caodangnghelongan.edu.vn
  • Trường Cao đẳng nghề An Giang (Đơn vị đào tạo nghề được hỗ trợ) www.agvc.edu.vn

Dự án Tư vấn Hệ thống Dạy nghề

Mô tả dự án

Tên dự án: Đổi mới Đào tạo nghề (TVET) tại Việt Nam – hợp phần 'Dịch vụ tư vấn hệ thống dạy nghề'
Được ủy nhiệm bởi: Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ)
Quốc gia: Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Cơ quan thực hiện: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA)
Thời gian: 2008-2014

Mục tiêu

Hiệu quả hoạt động và định hướng theo nhu cầu của hệ thống dạy nghề Việt Nam được cải thiện một cách bền vững.

Phương pháp tiếp cận

Hợp phần 'Dịch vụ tư vấn hệ thống' của" Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề (TVET) tại Việt Nam đưa ra khuyến nghị về xây dựng chiến lược và cung cấp khung pháp lý cho hoạt động đào tạo nghề định hướng theo nhu cầu. Các khuyến nghị liên quan đến vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan, tập trung vào thực hành trong đào tạo và sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, bao gồm việc phát triển của các tiêu chuẩn chuyên nghiệp và thực hiện mô hình đào tạo hợp tác. Dự án cũng tư vấn về việc thiết lập hệ thống đánh giá và mô hình cung cấp tài chính bền vững cho đào tạo nghề.

Dự án đặc biệt tập trung vào việc cải thiện kỹ năng của giáo viên, và hiện đang có các tiến triển trong việc giải quyết những thiếu sót, đặc biệt là việc thiếu các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng giảng dạy.

Dự án hỗ trợ Tổng cục Dạy nghề (GDVT) thực hiện chiến lược đào tạo nghề và thử nghiệm chiến lược được điều chỉnh riêng cho việc lập kế hoạch, quản lý và cung cấp tài chính của các trường đào tạo được lựa chọn.

Mảng thúc đẩy hợp tác liên ngành giữa nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng dân sự ở cấp khu vực (ASEAN), quốc gia và địa phương được đặc biệt chú trọng. Đồng thời dự án góp phần quan trọng trong việc điều phối nhà tài trợ bằng cách phát triển năng lực liên quan trong Tổng cục Dạy nghề.

Các kết quả đã đạt được

Các văn bản chính sách hiện hành, bao gồm chiến lược đào tạo nghề giai đoạn 2011-2020, đều đặt trọng tâm vào việc thúc đẩy chất lượng và định hướng theo nhu cầu của hoạt động đào tạo nghề. Đây cũng là một trong những kết quả của hoạt động tư vấn trong dự án.

Cùng với đối tác Việt Nam, chúng tôi đã xây dựng mô hình cho 'Trung tâm Chất lượng cao về Đào tạo nghề, tạo cơ sở cho sự phát triển mạng lưới các trung tâm này trên toàn quốc. Các Trung tâm Chất lượng cao sẽ thực hiện chương trình đào tạo nghề ở cấp quốc tế và cung cấp các chuyên gia về thực hành đào tạo tại chức cho giáo viên và giảng viên. Chiến lược cũng hình thành nên cơ sở cho dự án hợp tác ''Trung tâm Chất lượng cao về Đào tạo nghề tại Việt Nam LILAMA 2' giữa Việt Nam và Đức.

Cán bộ kỹ thuật được trang bị những kỹ năng về phương pháp xây dựng và phát triển các tiêu chuẩn chuyên môn, các tiêu chuẩn này đã có sẵn cho nhân viên làm việc trong ngành cơ điện tử và cắt kim loại CNC. Thông qua đào tạo tại chức và tư vấn, các cán bộ kỹ thuật và quản lý có khả năng xây dựng, thực hiện và quản lý hoạt động đổi mới tốt hơn.

Quan hệ đối tác phát triển giữa cộng đồng doanh nghiệp và trường đào tạo nghề giúp tăng cường chất lượng và định hướng theo nhu cầu của hoạt động đào tạo nghề. Hiện tại chúng tôi đang ở giai đoạn lập kế hoạch thúc đẩy hợp tác với các công ty của Đức, trong đó có B. Braun, Messer, EBG và Sachsenbau. Quan hệ đối tác trên sẽ giúp nâng cao chất lượng và định hướng theo nhu cầu của hoạt động đào tạo nghề.

Cán bộ các trường dạy nghề và Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề đã thực hiện rất nhiều các hoạt động đào tạo tại chức và được trang bị để thực hiện đánh giá về nơi công tác của học viên trước đây trên cơ sở độc lập. Việt Nam đã công bố báo cáo đào tạo nghề đầu tiên năm 2012, trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề, Viện Liên bang về Giáo dục và Đào tạo nghề (BIBB) và GIZ. Báo cáo sẽ được công bố hàng năm để ghi nhận sự phát triển của hệ thống đào tạo nghề Việt Nam.

Triển lãm ảnh về chủ đề đào tạo nghề rất phổ biến với xã hội Việt Nam và đang góp phần thúc đẩy hoạt động đào tạo nghề trong cả nước.

Đào tạo nghề cho lực lượng lao động có tay nghề trong lĩnh vực xử lý nước thải

Mô tả chương trình

Tên chương trình: Đổi mới Đào tạo nghề (TVET) tại Việt Nam – hợp phần “Đào tạo nghề cho lực lượng lao động có tay nghề trong lĩnh vực xử lý nước thải tại Việt Nam”

Được ủy nhiệm bởi: Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ)
Quốc gia: Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Cơ quan thực hiện: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MoLISA)
Thời gian: 2013-2014

Mục tiêu

Hợp phần này hỗ trợ cơ sở đào tạo nghề, mà ở đây là Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II xây dựng năng lực nhằm đáp ứng các yêu cầu về nội dung, nhân sự, và tổ chức để triển khai đào tạo nghề cho công nhân làm việc trong lĩnh vực xử lý nước thải theo nhu cầu nhân lực của ngành này. Chương trình đào tạo nghề 'Kỹ thuật viên Thoát và Xử lý nước thải' (mô hình thí điểm) sẽ khởi giảng vào tháng 11 năm 2014 với ít nhất 20 học viên.

Phương pháp tiếp cận

Đới với hợp phần này của ‘Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề (TVET) tại Việt Nam”, trường Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (HVCT) được chon làm đối tác triển khai chương trình đào tạo nghề thử nghiệm 'Kỹ thuật viên Thoát và Xử lý nước thải' tại Việt Nam. Việc lựa chọn trường đối tác được thực hiện theo các tiêu chí đã được thống nhất về năng lực đào tạo theo nhu cầu và năng lực triển khai.

Với tư cách là một phần của quá trình chuẩn bị chung và pha triển khai đầu tiên của hợp phần “Đào tạo nghề cho lực lượng lao động có tay nghề trong lĩnh vực xử lý nước thải tại Việt Nam” tai HVCT, Các doanh nghiệp trong lĩnh vực xử lý nước thải, Hiệp hội Cung cấp và Thoát nước Việt Nam (VWSA), cũng như các chuyên gia trong nước và quốc tế đã nhất trí về việc xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo nghề phối hợp 'Kỹ thuật viên Thoát và Xử lý nước thải' (mô hình thí điểm) dựa trên các tiêu chuẩn của Đức.

Mục đích sẽ đạt được thông qua phương pháp đào tạo phối hợp gồm:

• hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các trường cao đẳng, giữa giáo viên của trường và giảng viên đào tạo tại doanh nghiệp;

• thực hiện đào tạo lý thuyết và đào tạo thực hành tại trường cao đẳng, dựa trên kế hoạch đào tạo chi tiết (đào tạo thực hành cho những mô-đun không được dạy tại doanh nghiệp), được thực hiện tại trường bởi giáo viên và giảng viên đã được đào tạo;

• thực hiện đào tạo thực hành tại doanh nghiệp, theo kế hoạch đào tạo được xây dựng phù hợp riêng cho từng công ty, được thực hiện tại doanh nghiệp bởi các giáo viên thực hành đã qua đào tạo đặc biệt;

• các doanh nghiệp và VWSA tham gia kiểm tra đánh giá kết quả học tập trong và cuối của chương trình đào tạo ba năm bậc cao đẳng.

Chương trình thí điểm được xây dựng dựa trên kinh nghiệm trong bối cảnh Đức và sẽ thu được những kinh nghiệm bổ sung về hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp trong đào tạo nghề trong bối cảnh Việt Nam. Các bài học kinh nghiệm từ chương trình thí điểm đào tạo nghề phối hợp sẽ được giám sát chặt chẽ và chuyển giao nhằm tiếp tục phát triển hơn hệ thống đào tạo nghề.

Tình hình hiện nay của chương trình thí điểm

Đây là chương trình thí điểm hợp tác đào tạo nghề theo mô hình biểu đồ DACUM (DACUM-Chart) được phát triển dựa trên các tiêu chuẩn của Đức cho Kỹ thuật viên Xử lý Nước thải và đã được các cán bộ giỏi nghề thuộc các doanh nghiệp của ngành xử lý nước thải kiểm tra chéo và đối chiếu với điều kiện Việt Nam. Trong phiên làm việc của hội đồng chuyên gia do VWSA tổ chức ngày 4 tháng 6 năm 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh, các tiêu chuẩn đã được thống nhất làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình thí điểm đào tạo nghề Kỹ thuật viên Công nghệ Xử lý Nước thải.

Cho đến nay, ngoài trường Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, sáu doanh nghiệp đối tác thuộc lĩnh vực xử lý nước thải đô thị và nước thải công nghiệp đã được chọn và họ đã tuyên bố quan tâm đến việc đóng một vai trò tích cực trong đào tạo thực hành cho học viên chương trình 'Kỹ thuật viên Thoát và Xử lý nước thải'.

Sau khi đánh giá năng lực chuyên sâu, một loạt các khóa tập huấn nâng cao chung phối hợp về các chủ đề chuyên môn đã được khởi giảng thành công cho 5 giáo viên và 16 giáo viên thực hành tại doanh nghiệp. Các khóa tập huấn này được thực hiện bởi các chuyên gia quốc tế thuộc lĩnh vực xử lý nước thải.

Thông tin chi tiết

Trung tâm Chất lượng cao về Đào tạo nghề LILAMA 2

Mô tả dự án

Tên dự án: Đổi mới Đào tạo nghề (TVET) tại Việt Nam – hợp phần 'Trung tâm Chất lượng cao về Đào tạo nghề LILAMA 2'

Được ủy nhiệm bởi: Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ)
Quốc gia: Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Cơ quan thực hiện: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MoLISA)
Thời gian: 2008-2014

Mục tiêu

'Trung tâm Chất lượng cao về Đào tạo nghề LILAMA 2 được trang bị nhằm cung cấp hoạt động đào tạo nghề định hướng theo nhu cầu và đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế.

Phương pháp tiếp cận

Hợp phần thuộc ‘Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề (TVET) tại Việt Nam’ nhằm phát triển trường Cao đẳng nghề LILAMA 2 thành một Trung tâm Chất lượng cao về Đào tạo nghề. Dự án mở ra cơ hội đào tạo chất lượng cao được định hướng theo thực tiễn, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cho nghề nghiệp trong các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng đặc biệt cao, chẳng hạn như cơ khí công nghiệp, gia công kim loại (đặc biệt là cắt kim loại CNC), cơ điện tử, điện tử công nghiệp/kỹ thuật điện.
Dự án hỗ trợ các trường đối tác trong việc giới thiệu các khóa học đào tạo thông qua hoạt động đào tạo cho các giáo viên, cán bộ quản lý và hoạt động tư vấn cho cán bộ quản lý về nội dung khóa học mà Trung tâm Chất lượng cao về Đào tạo nghề áp dụng. Đồng thời dự kiến Trung tâm sẽ cung cấp các khóa đào tạo tại chức chuyên sâu cho giáo viên và giảng viên.

Cán bộ quản lý và giáo viên được hỗ trợ trong việc thiết kế chương trình đào tạo nghề đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, dự án tập trung vào việc tăng cường hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp. Dự án đang phối hợp với KfW trong việc cung cấp thiết bị cho các khóa đào tạo mới. Ngoài ra, dự án cũng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tài trợ phát triển Pháp, cơ quan Phát triển Pháp (AFD), đây là đơn vị đã hỗ trợ LILAMA 2 trong việc cung cấp các khóa học đào tạo về hàn và lĩnh vực viễn thông.

Thông tin chi tiết