Kỹ thuật viên lắp máy cơ điện tử

Cơ điện tử đã trở thành một phần chủ chốt đối với nhiều sản phẩm và quy trình khác nhau. Các hệ thống hiện đại đã đạt một mức độ phức tạp tinh vi đến khó có thể tưởng tưởng nếu chỉ sử dụng các phương pháp truyền thống. Cơ điện tử tích hợp các lĩnh vực cơ bản gồm kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, kỹ thuật máy tính vốn được biết tới dưới cái tên công nghệ thông tin.

Khu vực việc làm

Kỹ thuật viên lắp máy cơ điện tử tham gia lắp giáp và bảo trì các cỗ máy, nhà máy và hệ thống phức tạp trong ngành kỹ thuật cơ khí hoặc trong các tổ chức mua và vân hành các hệ thống cơ điện tử.

Kỹ thuật viên lắp máy cơ điện tử thực hiện công việc của mình ở nhiều nơi khác nhau, chủ yếu là tại công trường lắp ráp nhà máy, trong các phân xưởng và kết nối với các hoạt động bảo trì. Họ có trình độ tay nghề để làm việc tự chủ trên cơ sở các tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn và thực hiện công việc của mình theo đúng các điều khoản và quy định an toàn. Họ thường làm việc theo nhóm. Họ điều phối các hoạt động của nhóm với các hoạt động tuyến trên và tuyến dưới.

Theo các điều khoản của Bộ Quy định Phòng chống Tai nạn, kỹ thuật viên lắp máy cơ điện tử phải có chuyên môn sâu trong lĩnh vực kỹ thuật điện và kỹ thuật điện tử.

Kỹ năng nghề

Kỹ thuật viên lắp máy cơ điện tử

 • lập kế hoạch và kiểm soát quy trình làm việc, giám sát và đánh giá kết quả và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng;
 • xử lý các bộ phận cơ khí và lắp ráp các cụm chi tiết và các thiết bị thành phần vào hệ thống cơ điện tử;
 • lắp đặt các cụm chi tiết và linh kiện điện;
 • đo và kiểm tra các thông số điện;
 • cài đặt và kiểm tra phần cứng và phần mềm;
 • lăp đặt và thử nghiệm hệ thống điều khiển điện, khí nén và thủy lực;
 • lập trình hệ thống cơ điện tử;
 • lắp ráp, tháo dỡ, đảm bảo an toàn và vận chuyển máy móc, hệ thống kỹ thuật và nhà máy;
 • thiết lập và kiểm tra hoạt động của hệ thống cơ điện tử;
 • thiết lập vận hành của các hệ thống cơ điện tử và vận hành hệ thống đó;
 • cung cấp các hệ thống cơ điện tử cho khách hàng và tập huấn cho khách hàng cách vận hành các hệ thống đó;
 • thực hiện các hoạt động bảo trì cho các hệ thống cơ điện tử.

Source: bibb.de