Kỹ thuật viên Thoát và Xử lý nước thải

Lĩnh vực hoạt động

Kỹ thuật viên thoát và xử lý nước thải phụ trách công tác vận hành và bảo dưỡng các hệ thống thoát nước cũng như các nhà máy xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt.

Kỹ năng nghề

  • Lập kế hoạch, điều phối và thực hiện công việc theo các tài liệu, nguyên tắc kỹ thuật cũng như quy định pháp luật.
  • Bảo dưỡng và vận hành máy móc, hệ thống đường ống, công trình và thiết bị
  • Thực hiện các phép đo và phân tích để kiểm tra quá trình cũng như chất lượng
  • Đánh giá các sự cố và thực hiện công tác về điện, áp dụng các phương pháp xử lý sự cố một cách an toàn về điện.
  • Nhận ra các nguy cơ trong quá trình làm việc và thực hiện các phương pháp bảo vệ.
  • Thu thập thông tin, tổng hợp và đánh giá dữ liệu

Theo dõi và tư liệu hóa hiệu năng; thực hiện các phương pháp để đảm bảo chất lượng, an toàn, bảo vệ sức khỏe và môi trường trong những công việc đòi hỏi quan tâm đến chi phí.