Tuyên bố miễn trách nhiệm

Dự án này được điều phối bởi:

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức - GIZ
Trụ sở tại
Bonn và Eschborn, Đức

Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40
53.113 Bonn, Đức
Điện thoại: +49 228 44 60-0
Fax: +49 228 44 60-17 66

Dag Hammarskjöld Weg 1-5
65.760 Eschborn
Đức
Điện thoại: +49 61 96 79-0
Fax: +49 61 96 79-11 15

Email: info@giz.de
Internet: www.giz.de

Đăng ký tại
Tòa án địa phương (Amtsgericht) Bonn, Đức: HRB 18384
Tòa án địa phương (Amtsgericht) của Frankfurt am Main, Đức: HRB 12394

Mã số thuế VAT.
DE 113891176

Chủ tịch Hội đồng Giám sát
Tiến sĩ Friedrich Kitschelt, State Secretary

Ban Lãnh đạo
Tanja Gönner (Chủ tịch)
Tiến sĩ Christoph Beier (Phó Chủ tịch)
Tiến sĩ Hans-Joachim Preuss
Cornelia Richter

Chịu trách nhiệm biên tập theo điều luật §5 TMG và § 55 RStV của Đức:
Chương trình Đào tạo nghề - GIZ
Tiến sĩ Horst Sommer
Giám đốc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam

Tầng 2, Số 1, Ngõ 17,phố Tạ Quang Bửu
Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 4 39746571
Email: horst.sommer@giz.de
Internet: http://www.tvet-vietnam.org/

Tuyên bố miễn trách nhiệm

Thông tin trong trang web này đã được nghiên cứu và biên tập cẩn trọng. Tuy nhiên, GIZ không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc cung cấp bất kỳ sự bảo đảm về tính hợp lệ, chính xác và đầy đủ của các thông tin cung cấp. GIZ không có trách nhiệm pháp lý về những thiệt hại, vật chất hay phi vật chất, gây ra bởi việc sử dụng hoặc không sử dụng thông tin được cung cấp hoặc sử dụng thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ, ngoại trừ có bằng chứng về hành vi cố ý hoặc cẩu thả từ phía GIZ.

GIZ có quyền sửa đổi, thêm, xóa các phần hoặc các nội dung trực tuyến mà hoàn toàn không cần thông báo trước, hoặc huỷ bỏ thông tin được đăng tải tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Các trang web liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức GIZ và GIZ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết hoặc liên kết nào chứa trong một trang web liên kết.
Tất cả các bản đồ địa lý được đăng tải trên website này đều mang mục đích thông tin và không cấu thành công nhận biên giới hoặc khu vực quốc tế nào; GIZ không chịu trách nhiệm đối với độ chính xác của bản đồ và cũng không thừa nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc sử dụng các thông tin trong đó.
Liên kết đến trang chủ TVET được chấp nhận nếu trang web TVET được truy cập trở thành nội dung duy nhất của cửa sổ trình duyệt.